فرماندهی سنگر شنبه 29 مرداد 1390 ساعت 19 و 59 دقیقه و 23 ثانیه نظرات ()