فرماندهی سنگر شنبه 5 شهریور 1390 ساعت 20 و 10 دقیقه و 16 ثانیه نظرات ()