فرماندهی سنگر یکشنبه 28 تیر 1394 ساعت 11 و 36 دقیقه و 00 ثانیه نظرات ()

http://www.parsnaz.ir/upload/65/0.402372001375865372_parsnaz_ir.jpg

خدایا خروج از ماه رمضان را برای ما مقارن با خروج از همه ی گناهان قرار ده