تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - پیوستن شماری از عناصر مسلح «ارتش آزاد» در زبدانی به ارتش سوریه
مبارزه همچنان باقیست...