تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - رشوه عربستان به «احمد شهید» برای اتخاذ مواضع تند علیه ایران
مبارزه همچنان باقیست...