تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - ۱۲۰۰ فرد مسلح در منطقه القلمون تسلیم ارتش سوریه شدند
مبارزه همچنان باقیست...