تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - اردوغان:قصد افزایش تنش با روسیه را نداریم
مبارزه همچنان باقیست...