تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - آمریکا در صدد وارد کردن نیروی زمینی عربی و غربی به سوریه و عراق است
مبارزه همچنان باقیست...