تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - نامه «کری» به «ظریف» خشم جمهوریخواهان را برانگیخت
مبارزه همچنان باقیست...