تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - ادعای جنجالی سیمور هرش درباره "اتحاد مخفی" پنتاگون با اسد و پوتین
مبارزه همچنان باقیست...