تبلیغات
سنگر مجازی / مبارز بلاگ - الحیات: روسیه به هر قیمتی ایران را همپیمان درجه اول خود می داند
مبارزه همچنان باقیست...